یک اول راهی

منی که دوست دارد خودش باشد.

یک اول راهی

منی که دوست دارد خودش باشد.

یک اول راهی

اسمم مائده است.مهم نیست از کجا!مهم نیست چند ساله! فقط یک مائده که میخواهد خود خودش باشد و زندگی را زندگی کند ...
اینجا هر نوع نوشته ای خواهید دید :)
+رمز بخواهید، میدهیم...
+اگر اینجا را میخوانید بدانید که جواب کامنت همینجا داده میشه ^___^

آخرین مطالب

خیلی جالب است.داشتم از اسباب کشی ام به اینجا لذت میبردم. داشتم فکر میکردم که نباید اینجا هویت واقعی ام بر ملا شود و شناخته شوم. حالا نه آدم معروف و توپی باشم. ولی خب... 

بعد فکر کردم خب بشناسند. مثلن بدانند که من همان مائده ای هستم که کنکوری نود و سه است و با اینکه از نتیجه اش راضی نیست حاضر نبوده و نیست دوباره کنکور دهد. یا مثلا بدانند همانی هستم که یکی را دارد که میمیرند برای هم ولی هیچکدام زیاد به رویشان نمیاورند و مائده همش اذیتش میکند.با غد بودنش. با رفتنش. یا مثلا همه بشناسند من همان مائده ای هستم که ...

همینقدر کافیست

هم برای من هم برای شما 

:)